aloes Aloes Wszystko o aloesie Kup aloes - aloe vera  naszym sklepie Aloe Vera Dlaczego nasz aloes O nas Najcz궜ciej zadawane pytania Kontakt

Aloes

O nas

Firma LILY OF THE DESERT została założona w roku 1970 w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Zorganizowano j± w układzie pionowym co umożliwia nam kontrolę wszystkich etapów działalności firmy pocz±wszy od sadzenia roślin , uprawy i zbiorów na własnych farmach poprzez wyselekcjonowanie i przetworzenie najlepszych roślin do produktu końcowego. Potężne plantacje roślin aloesowych uprawiane s± bez stosowania pestycydów i herbicydów wg certyfikowanych norm ekologicznych. Firma ma światowy zasięg i jest od lat wiod±ca w branży produktów opartych na bazie Aloe Vera. Produkowane przez nas wyroby s± wprowadzane do obrotu w ponad 50 -ciu krajach na całym świecie. Najwyższa jakość, a zarazem korzystna cena naszych produktów sprawiły, że firma ma pozycję absolutnego lidera na rozwiniętym i wymagaj±cym rynku amerykańskim / ponad 50% udziału w branży Aloe Organics wg badań SPIN.

Plantacje i zakłady przetwórstwa znajduj± się w Teksasie, Rio Grande Valley regionie zwanym często cytrusowym ze względu na panuj±ce tam warunki klimatyczne oraz w Meksyku wzdłuż Zwrotnika Raka. Główna siedziba firmy mieści się w Denton (Teksas). Lily of the Desert zawsze była liderem w branży produktów na bazie aloesu obejmuj±c tak technologię jak i innowacje z tym zwi±zane. W swoim działaniu nadal koncentrujemy się na wprowadzaniu nowych technologii w oparciu o badania naukowe a tym samym uzyskaniu nowych produktów i jest to nasze myślenie strategiczne. Przez ostatnie lata zainwestowaliśmy ponad 6 mln USD w rozwijanie nowych technologii i wdrożenie ich bezpośrednio do produkcji. Ważnym dla nas jest to aby nasi klienci mieli udokumentowane informacje bezpośrednio zwi±zane z rzeczywistym produktem i że jest on pochodzenia naturalnego.

Produkty Lily of the Desert spełniaj± najwyższe standardy w branży aloesowej. Każdy składnik, surowiec oraz produkt jest starannie analizowany pod k±tem jakości. Każdy wyrób z serii Aloe Vera jest przetestowany w celu weryfikacji jakości i sprawdzenia skuteczności produktu. Rygorystyczne metody testowania i kontroli jakości stosowane w naszej firmie zapewniaj±, że konsumenci otrzymuj± najwyższej jakości produkty Aloe Vera na rynku.

Głównym celem Lily of the Desert jest dostarczanie klientom towarów wysokiej jakości. Realizowane jest to poprzez ci±gle prowadzone badania kliniczne. Zespół badawczy ci±gle d±ży do opracowania nowych i poprawy istniej±cych produktów. W 2007 roku zaspół Lily of the Desert opracował własny system i składnik zwany Aloesorbtm  . Jest to opatentowany proces zwiększania skuteczności wchłaniania witamin z 15% do 80%.


Wszystkie kolejne próby ulepszenia produktów Lily of the Desert poddawane s± niezależnym badaniom klinicznym, a następnie udoskonalone już wyroby trafiaj± do sprzedaży. Pokazuje to, że nasza firma  nadal wyznacza standardy w zakresie marki, innowacji i technologii z Aloe Vera. Klienci Lily of the Desert mog± mieć pewność, że produkty spełni± ich oczekiwania, a także s± najwyższej jakości oraz skuteczności w tej branży.